‘Sesión continua’ Prog 200.Entrevista a Rosa García Caro.